Fritidshemmet

Väringaskolans fritidshem är en förlängning av skolverksamheten, det är en plats som ska stimulera våra elevers utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Pedagogerna på vårt fritidshem är resurspedagoger i elevgrupperna under skoldagen, de samarbetar med våra lärare, både gällande elevhälsa och skolutveckling, vilket gör att de får en viktig roll för våra elever då de ser hela deras dag på skolan.

Fritidsverksamheten präglas av kreativa aktiviteter och projekt som utgår från våra elevers intressen och erfarenheter samt läroplan för fritidshemmet (Lgr-11). Liksom alla våra verksamheter drivs arbetet framåt av engagemang och ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete.

Sök