Vår värdegrund

Vår väl etablerade värdegrund – Enklare kan det inte bli: 

 

Ta hand om mig

Betyder just att ta hand om mig. Vad behöver jag för att må bra och tycka om mig här och nu? Är jag törstig eller trött? Är jag ärlig och vågar stå för mina åsikter?

Ta hand om dig

När jag är tillsammans med dig vill jag veta vad du behöver för att må bra? Dina behov är lika viktiga som mina behov. Hur kan jag ge dig mod att vara ärlig och våga stå för dina åsikter?

Ta hand om oss

När vi är två, tre, fyra eller fler är vi starka tillsammans och kan hjälpas åt. Vi lyssnar på varandra så noga att vi alltid visar respekt, så att ett ja är ett ja och ett nej är ett nej.

Ta hand om denna plats

Här är platsen där jag är ensam, eller där du står och vill vara, eller där vi alla är ihop och den har vi ansvar för precis här och nu.
Jag kan ta hand om mig, i alla fall göra mitt allra bästa för att göra det. Om jag tar hand om mig så kan jag också möta dig och ta hand om dig på bästa sätt, och där vi är, där är platsen som vi ansvarar för. I livet kommer koderna att vara olika. Det är inte samma koder överallt. Det handlar om respekt och tillit. Ansvar för varandra och platsen och relationerna. Vi är alla lika olika och genom att skapa förståelse för olikheterna hos mig, dig, oss och platsen kan vi lära oss att mötas.
Ann-Marie Körling
Sök