Admentum

Admentum är Väringaskolans administrativa plattform.

Här hittar du allt

Inne i systemet kommer du bland annat kunna se ditt barns schema, sköta närvaro, se veckans matsedel, meddelanden från respektive verksamhet och sjukanmälningar och du kan lämna ditt barns vistelsetider på förskolan eller fritidshemmet.

Du hittar även information såsom läsårsdata, våra riktlinjer och handlingsplaner, till exempel vår plan mot kränkande behandling.

Vi hanterar hela verksamhetens närvaro i Admentum, vilket ska underlätta både för er och oss. Skolan använder även Admentum vid bland annat utvecklingssamtal, prognoser och betygsättning samt för en säker dokumentation av elevhälsan. Du kan lätt kontakta alla medarbetare på Väringaskolan via Admentum. Det finns mer funktionalitet på webben än i appen men för den dagliga hanteringen är appen lätt att använda. Det är även mycket lätt att växla till webben via appen om man till exempel vill skriva in en planerad frånvaro.

Sök