Integritetspolicy – Hur vi hanterar personuppgifter

Väringaskolans samtliga verksamheter behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du/ni får era personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har ni rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller er. Väringaskolan är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina och ditt/dina barns personuppgifter.

 

Personuppgifter som behandlas

Enligt Dataskyddsförordningen avser en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person. Detta inkluderar till exempel namn, adress, e-post, mobilnummer men även bilder, ljudupptagningar och IP-nummer räknas som personuppgifter. Beroende på vilka tjänster du har valt att använda och/eller om du är befintlig vårdnadshavare eller barn/elev på vår skola kan vi komma att behandla följande typer av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer.
 •  Personuppgifter såsom bilder på elever tagna i verksamheten.
 • Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss.

Vår utgångspunkt när vi behandlar personuppgifter är att det endast är de personer i vår verksamhet som i sitt arbete behöver just de specifika personuppgifterna som har tillgång till dem. Alla personuppgifter gallras/tas bort då de inte längre behövs. Vissa data måste lagras i enlighet med lagar och förordningar exempelvis bokföringslagen eller skollagen och kommer därför inte raderas även om elev avslutar sina studier hos oss.

För vårdnadshavare och barn/elever

Väringaskolan är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina och ditt/dina barns personuppgifter. Som vårdnadshavare kommer dina och ditt/dina barns personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt/dina barns skolgång på Väringaskolan är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av skolgången och för att Väringaskolan har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål. Vi kan också komma att behandla era personuppgifter för statistiska ändamål. Era personnummer registreras eftersom det är viktigt att Väringaskolan ska kunna säkerställa vårdnadshavarens/barns identitet. Era personuppgifter kommer att behandlas automatiskt i Väringaskolans IT-system. Era personuppgifter kan också som tidigare komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Väringaskolan samarbetar med för nödvändig behandling för Väringaskolans räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till skolhälsovården och myndigheter som till exempel SCB. Vid all hantering av era personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Ändamål med behandlingen

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med tillämpliga villkor.
 • För administration av vår relation med våra elever.
 • För att ge dig som elev/vårdnadshavare/medarbetare eller möjlig framtida elev/medarbetare information om våra tjänster.
 • Upprätthålla en god registervård.
 • Skicka ut ändamålsenlig information.

Personuppgifter i sociala medier

Vi använder sociala medier som kommunikationskanal för att nå våra målgrupper med information om vår verksamhet i följande kanaler:
 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
När du registrerar ett konto på sociala medier samtycker du själv till hantering av personuppgifter på den aktuella kanalen. Du väljer själv vilka uppgifter i din profil som ska vara synlig för andra. Beroende på hur du har valt att ställa in din profil är det endast dessa uppgifter som vi kan få tillgång till. Om du vid något tillfälle kommunicerar med oss via sociala medier väljer du själv vilka personuppgifter du vill dela med dig av.

Cookies (kakor)

Våra webbsidor använder cookies. Cookies är så kallade textfiler som skickas från en webbserver och lagras i din dator. Genom att den webbläsare som du använder dig av är inställt på sådant sätt att cookies tillåts samtycker du till att ta emot cookies från vår webbplats. Informationen som samlas in genom cookies innehåller ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbsidor. Uppgifterna kommer inte lagras på sådant sätt att de hänförs till en särskild person och de kommer inte heller att kombineras med andra uppgiftskällor. Du kan själv förhindra installation av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Notera dock att du kan vara förhindrad att använda funktioner på webbplatsen till fullo om du ändrar sådana inställningar. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Läs mer under hjälpavsnittet som rör cookies i din webbläsare.

Dina rättigheter

Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat i våra register, samt begära rättning eller radering av dina personuppgifter som finns i våra register. För frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på kansli@varingaskolan.se
Sök