Jobba med oss

Något som är utmärkande för vår verksamhet är att vi tror på att all personal behöver få möjlighet till fortbildning för att det ska ge avtryck i verksamheten.

Möt våra medarbetare

Mitt val att arbeta på Väringaskolans förskola grundar sig på att jag får vara en del av barnens utveckling och anpassa arbetet utifrån barnens intressen. Vi använder oss av förskolans läroplan i vår dagliga verksamhet och lägger stor vikt vid utevistelse och den fri leken. Tack vare små barngrupper, kompetenta och lyhörda kollegor så blir det lätt att se varje enskilt barn och ta tillvara på deras nyfikenhet och lust att lära.
Matilda Jakobson
Barnskötare
Det bästa med mitt arbete är att ingen dag är den andra lik och att jag får vara med och aktivt göra skillnad. Studiemotiverade elever, små grupper, kunniga kollegor och många skratt gör valet lätt att gå till arbetet varje dag. Väringaskolan undervisar i nuet, men har sikte på framtiden
Anneli Gotthold
Lärare
Jag är så glad att jag har fått möjligheten att arbeta på Väringaskolan. Vi har en fantastisk arbetsmiljö som präglas av samarbete och lyhördhet. Jag känner att jag alltid har tid och får stöd att utföra mitt uppdrag på bästa sätt. Vi arbetar utifrån realistiska och verklighetsförankrade målsättningar med elevernas bästa i fokus, vilket gör att jag som lärare har lättare att planera min undervisning för att ge eleverna bästa utgångspunkt i sitt lärande.
Kristin Söderpalm
Lärare
Anledningen till att jag är kvar på Väringaskolan efter snart 20 år är ju för den fantastiska möjligheten att jobba med små grupper där man ser varje barn och ser dem utvecklas dag för dag. Mycket kompetenta kollegor där vi ständigt jobbar med kollegialt lärande och har högt i tak. En möjlighet att jobba med faddergrupper och ha ett helhetstänk från 1-12 år, vilket är unikt. Bra ledning med stort fokus på att vi ska ligga i framkant, bland annat när det gäller digital teknik och med bra pedagogiska visioner
Kristina Evansson
Lärare

Lediga tjänster

Vi har idag inga lediga tjänster.

Intresserad av att jobba med oss?

Skicka gärna en intresseanmälan

Kollegialt lärande

Vi lägger stor vikt vid kollegialt lärande och tror starkt på att vi utvecklas och presterar bäst tillsammans. Det kollegiala lärandet sker i form av konferenser, fortbildningar och systematiskt kvalitetsarbete men även i det dagliga arbetet i arbets- och parlag.

Något som är utmärkande för vår verksamhet är att vi tror på att all personal behöver få möjlighet till fortbildning för att det ska ge avtryck i verksamheten. Ett exempel bland många är när samtliga lärare tillsammans besökte BETT-mässan i London 2019.

Digital kompetens

På Väringaskolan är samtliga lärare utbildade Apple Teachers. Det innebär att de har grundläggande kunskaper inom de vanligaste apparna som används i den dagliga undervisningen. Digital kompetens är ett återkommande inslag i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi har dessutom fortlöpande fortbildningar inom digital kompetens för att kunna hänga med i den snabba utvecklingen!

Sök