Det här är vi

Om Väringaskolan

Väringaskolan drivs som en ideell förening och ägs av Väringaskolans föräldraförening.

Verksamheten är belägen i natursköna Sigtuna stad och består av förskola, förskoleklass, skola och fritidshem.

Om verksamheten

Verksamheten är enparallellig och består av 296 barn och elever. Vi har hög personaltäthet och i varje klass i årskurs 1-6 går 34 elever fördelat på två huvudansvariga lärare i två klassrum. Förskoleklassen består av fyra pedagoger och 32 elever. Därutöver finns resurspedagoger att tillgå vilka fördelas efter behov. Arbetet i verksamhetens alla delar sker hela tiden i nära samverkan med elevhälsan.

Våra ledord är respekt, glädje och utveckling vilka genomsyrar verksamhetens alla delar. Vi har ett helhetstänk kring elevernas välmående och utveckling. Andra viktiga delar är digitalisering, hälsa och vår värdegrund. Allt detta kan du läsa mer om här nedanför.

Vår vision

Vårt gedigna utvecklingsarbete har lett oss fram till en vision som drivs av tre ledord:
Respekt – Glädje – Utveckling

Värdegrund

Vår väl etablerade värdegrund handlar om att ta hand om sig själv, ta hand om varandra och denna plats.
Enklare kan det inte bli

Digitalisering

Vi vill skapa förutsättningar för att eleverna ska lära sig genom digitala verktyg men också att förbereda dem för en framtid som kommer präglas än mer av digital teknik.

Hälsoprofil

Vi har tagit fram en hälsoprofil med syfte att öka alla våra elevers välmående genom en hållbar utveckling, fysisk aktivitet och näringsrik och god kost.

Sök