Välkommen till Väringaskolan!​

Väringaskolan är unik på många sätt, det är en idéburen skola och förskola som har växt fram ur tankar om vad en kvalitativ verksamhet är och vad som krävs för att varje barn ska ha bästa möjliga utbildningsmiljö.  Det innebär bland annat att vi har små undervisningsgrupper, en otroligt kompetent och legitimerad lärargrupp, ett välutvecklat samarbete i hela verksamheten, ett utvecklingsarbete som involverar alla våra pedagoger och som ständigt för oss framåt tillsammans.  

 

Trots våra mycket goda resultat lutar vi oss aldrig tillbaka utan strävar ständigt mot att fortsätta bibehålla och skapa en lärmiljö som präglas av vår gemensamma vision och värdegrund, trygghet och studiero samt ett kreativt och entreprenöriellt förhållningssätt. Vi strävar efter att vara en skola i framkant, både när det gäller utbildningsmiljö, undervisning och digital kompetens. Vi har skapat en verksamhet där varje barn blir sedd varje dag, att bli sedd och att må bra är grundläggande för att kunna ta till sig ny kunskap och kunna utvecklas därför har vi hela tiden fokus på barn- och ungdomars hälsa och välmående.  

 

Vi på Väringaskolan är stolta över att vi har världens viktigaste jobb. Ett jobb där vi har förmånen att få vara en del av hur våra barn och ungdomar utvecklas, att få lyfta dem, stötta dem, att få vara med och bidra till att de växer upp till trygga individer som vill och kan förverkliga sina idéer och drömmar. 

Rektorn har ordet

Jag är ödmjuk inför och tacksam över att få vara rektor för en av landets bästa skolor. En fantastisk plats att få förvalta det uppdrag och förtroende det innebär att vara skolledare. En plats som är organiserad så att varje individ verkligen blir sedd och så att alla framgångsfaktorer för en kvalitativ undervisning inte bara diskuteras utan faktiskt kan omsättas i klassrummen. Jag har samarbetat med många skolor och lärargrupper under mina verksamma år vilket gör att jag vet att vi på Väringaskolan, i dagens skolsverige, har en unik lärargrupp. En välutbildad, legitimerad lärargrupp med en otrolig kompetens, ett gediget kollegialt utbyte och ett levande kvalitetsarbete där vi aldrig slår oss till ro utan ständigt strävar vidare.  

 

Hela vår verksamhet präglas av omsorg, kvalitet, engagemang och en hög personaltäthet. Personer som besöker oss säger att de upplever en mycket vänlig och positiv atmosfär, vi har en varm känsla av gemenskap på Väringaskolan, vi ställer upp för varandra och är stolta över vår verksamhet som varje dag skapar trygghet och glädje för alla barn och elever hos oss. 

Jeanette Lindberg
Rektor

Aktuellt