Verksamheten

Vi har skapat en verksamhet där varje barn blir sedd varje dag, att bli sedd och att må bra är grundläggande för att kunna ta till sig ny kunskap och kunna utvecklas. Därför har vi hela tiden fokus på barn- och ungdomars hälsa och välmående.

Förskolan

På Väringaskolans förskola möter ditt barn en kreativ lärmiljö, engagerade pedagoger som ser varje barns möjligheter och ett arbetssätt som främjar alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Grundskolan

På Väringaskolan har vi små undervisningsgrupper där två utbildade/legitimerade lärare delar ansvaret för en klass. Varje klass består av 34 elever uppdelade i två hemklassrum.

Fritidshemmet

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan samt att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Elevhälsan

Elevhälsan har till uppgift att följa elevernas utveckling, att arbeta för en god hälsa, en god arbetsmiljö och sunda levnadsvanor. Elevhälsan kan ses som elevernas företagshälsovård och är en fortsättning (förlängning) av den hälsovård som bedrivs på barnavårdscentralen. Skolsköterskan erbjuder samtal, rådgivning, enklare sjukvård samt kan hänvisa till andra kompetenser vid behov.

Läsårets kalender

Läsårets datum och lediga/stängda dagar kan du se här

Ställ ditt barn i kö

Vi har en egen kö och du behöver därför göra en ansökan via länken till vår administrativa plattform Admentum nedan. I Admentum skapar du en användare och ett lösenord, därefter kan du göra en intresseanmälan och lägga in efterfrågade uppgifter.

Search