Grundskolan

Vårt fokus är ett lustfyllt, kreativt, entreprenöriellt lärande. Vi tar vara på elevernas intressen, drömmar, idéer och erfarenheter. Detta skapar en känsla av ett meningsfullt lärande hos eleverna. 

Vi är en idéburen fristående skola, en icke-vinstdriven skola vilket är en garanti för att alla satsningar vi gör är utifrån våra elevers behov och att alla våra resurser går till våra elever och vår verksamhet. Det innebär bland annat att vi har små undervisningsgrupper, två utbildade/legitimerade lärare har tillsammans ansvar för en klass, varje elevgrupp har två hemklassrum. Detta i kombination med att varje klass har tillgång till resurspedagoger under skoldagen gör det möjligt för oss att skapa en skolmiljö som kan anpassas till varje individs behov och skapa bästa möjliga utvecklingsmiljö för alla våra elever. En tydlig värdegrund präglad av ömsesidig respekt är självklar för oss samt att vår vision är ett verktyg i det dagliga arbetet

Hållbar utveckling är ett begrepp som genomsyrar verksamheten – begreppet appliceras både på ett helhetstänk kring elevens utveckling och välmående, ett utvecklat arbete kring digital kompetens som kommer att prägla våra elevers framtid än mer samt att skapa ett förhållningssätt till miljö och samhälle.
Vårt fokus är ett lustfyllt, kreativt, entreprenöriellt lärande. Vi tar vara på elevernas intressen, drömmar, idéer och erfarenheter. Detta skapar en känsla av ett meningsfullt lärande hos eleverna. Grunden till våra goda resultat är att vi har rätt förutsättningar för att alltid skapa trygghet och studiero för våra elever.

Vi är en skola med mycket höga ambitioner både på individ-, grupp- samt organisationsnivå, vilket driver oss framåt tillsammans.

Sök