Digitalisering

Vi vill utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg och öka förståelsen hur den digitala världen påverkar oss själva och vårt samhälle.

Digital strategi

2018 reviderades läroplanen med ett utökat fokus på elevers digitala kompetens. Programmering och källkritik är två exempel som får stort fokus och det kommer också krav på digitalisering inom så gott som samtliga skolämnen. Även de nationella proven kommer att genomföras digitalt inom en snar framtid.

Vår ambition är att skapa förutsättningar för att eleverna ska lära sig genom digitala verktyg men också att förbereda dem för en framtid som kommer präglas än mer av digital teknik.

I de yngre åren ska eleverna lära känna verktygen och dess användningsområden samt tillägna sig grundläggande kunskaper. Nästa steg i elevernas utveckling är att de ska bli mer självständiga i användandet av digitala verktyg och kunna välja verktyg efter ändamål. Det blir också ett större fokus på att kunna söka information på nätet och vara kritiskt granskande.

Bakgrund

Digital teknik skapar otroligt många möjligheter i undervisningen, både i klassrummet och utanför. Det skapar förutsättningar för att kunna använda undervisningsinnehåll som annars inte hade funnits, såsom studiebesök på ett kärnkraftverk, undersökningar av kroppens inre organ, redovisningar inspelade på planeten mars och mycket mer.

Sök