Föräldraföreningen

Väringaskolans föräldraförening har förmånen att ha många engagerade föräldrar. Vi är en oberoende förening som arbetar för att verksamheten och dess omgivning skall vara så bra som möjligt för våra barn.

Väringaskolans föräldraförening är öppen för alla föräldrar som vill engagera sig i föreningen och dess verksamhet. Vi vill vara ansvarstagande och positiv samtalspartner till verksamhetens ledning, personal och föräldrar. En förutsättning för att verksamheten ska kunna fortsätta i samma form bygger på att föräldrarna engagera sig. För öka samarbete och dialog arrangerar föräldraföreningen flera föräldraforum per år, där det finns möjlighet att diskutera och påverka föreningens arbete.

Föreningens styrelse väljs varje år och sammanträder ca en gång i månaden. Styrelsen hoppas kunna fungera som en länk mellan föräldrar och verksamheten och försöker stödja verksamheterna i dess vision att bli Sveriges bästa förskola och skola för alla. Föräldraföreningens styrelse är huvudman verksamheten. Rektor har av föräldraföreningens styrelse delegerats ansvaret för verksamhetens löpande verksamhet och personella resurser.

Utöver att engagera sig i frågor som rör verksamheten, exempelvis säkerhet, fastighet och mat, arbetar föreningen för att vara ett socialt nätverk för föräldrar samt att göra tillvaron ännu bättre för barnen/eleverna genom olika aktiviteter under året.

Bidra gärna med dina idéer om hur föräldraföreningen kan vara en god kraft i och för förskolan/skolan och fritidshemmet! Skicka förslag till styrelsen@varingaskolan.se