Väringaskolans föräldraförening har förmånen att ha många engagerade föräldrar. Vi är en oberoende förening som arbetar för att verksamheten och dess omgivning skall vara så bra som möjligt för våra barn.

Väringaskolans föräldraförening är öppen för alla föräldrar som vill engagera sig i föreningen och dess verksamhet. Vi vill vara en ansvarstagande och positiv samtalspartner till verksamhetens ledning, personal och föräldrar. För att öka samarbete och dialog arrangerar föräldraföreningen flera föräldraforum per år.

Föreningens styrelse väljs varje år och sammanträder ca en gång i månaden. Styrelsen försöker stödja verksamheten i dess vision att bli Sveriges bästa förskola och skola för alla. Föräldraföreningens styrelse är huvudman för verksamheten. Rektor har av föräldraföreningens styrelse delegerats ansvaret för verksamhetens löpande verksamhet och personella resurser.

Föräldrarna i föreningen hjälper verksamheten att göra tillvaron ännu bättre för barnen/eleverna genom olika aktiviteter under året. Till exempel idrottsdagar.

Föräldraföreningens stadgar

§ 1 Föreningens ändamål är att främja medlemmars ideella intressen genom att i enlighet med avtal gentemot Sigtuna Kommun driva en föräldrakooperativ förskola. Samt att bedriva en fristående skola med en övergripande profil, ” en skola för barn ett till tolv år”

Arbetsgrupper att delta i

Alla som har barn på Väringaskolan deltar i någon av de arbetsgrupper som finns.

Bibliotek: Du tilldelas en vecka då du skall hålla ordning i skolans två bibliotek. Du gör arbetet lite varje dag under din vecka.

Entré: Du tilldelas en vecka då du skall hålla ordning i skolans kapprum, sortera borttappade kläder, mm. Du gör arbetet lite varje dag under din vecka.

Idrott & Hälsa: Du hjälper till att arrangera olika idrottsevenemang under året. Lämpligt att kunna ha lediga vardagar då och då.

Sömnad: Olika syprojekt du tar hem och fixar. Trasiga stolsdynor, gardiner mm.

Storstäd: Samtliga medlemmar ingår i gruppen som under två helger i januari och två helger i augusti storstädar i verksamhetens lokaler.

Transport & Möbelflytt: Olika flyttuppdrag, köra saker till återvinningscentralen, mm. Lämpligt ha lite större bil, dragkrok, släp men annars bara starka armar.

Trädgård: Håller ordning på skolgården. Gräsklippning, sopa grus, skotta snö.

Vaktmästeri: Stöttar vaktmästaren. Exempel på uppdrag byta möbeltassar i matsal, måla förråd och större snickeriarbeten som t.ex. byte av sarg på sandlådor. Uppdraget utförs i samråd med vaktmästare.

Väringavandrarna: Medlemmarna turas om att röra sig i skolans närhet på kvällar och helger för att uppmärksamma eventuell skadegörelse .

Självklart får du vara med i flera grupper om du vill och har möjlighet.

För frågor om arbetsgrupperna kontaktas Miriam Münnich Vass  styrelsen@varingaskolan.se

Historia

Föräldraföreningen Harbergets förskola grundades 1991. Det är anledningen till att loggan innehåller en hare och ett berg. Verksamheten bestod då av 14 familjer, 24 barn och 6 personal. Grundskolan startades 1995 och hela verksamheten bytte namn till Väringaskolan. Ordet väring kommer från de vikingar som deltog i den bysantinske kejsarens hird i Konstantinopel. Deras symbol var en yxa och den finns avbildad i vår logga. 2001 flyttade vi till de befintliga lokalerna och kunde därmed utöka elevantalet ytterligare.

 

Världsrekord

Världsrekord

I december 2015 blev vi på Väringaskolan stolta världsrekordhållare! Vi hade tillsammans lagt en pärlplatta på närmare 40 m2. Du som är nyfiken på att se tavlan i sin helhet kan se  den på terminal 5 på Arlanda flygplats. Tyvärr blev vi senare av med rekordet till en kanadensisk skola, men frågan är inte om utan när vi slår nästa världsrekord.