Visning 25 april

25 april kl.16.30 har vi en visning av vår förskola, fritidshem och skolverksamhet.

Föranmäl dig senast dagen innan till kansliet; 08- 592 510 45 eller kansli@varingaskolan.se

Välkomna!