Vi som arbetar på fritidshemmet

Förskoleklass
Marie Wallin, Susanne Wallster, Maria Ottosson, Bodil Garvö och Pia Persson

Fritidshemmet åk 1-5
Anette Simonsen, Catrin Özgün Yavuz, Mats Karlsson, Anu Vagenstein
Alexander Naylor
Ingela Gustafsson
Pia Persson
Laila Nilsson

Kontakt via fornamn.efternamn@varingaskolan.se