Vi som arbetar på fritidshemmet

Förskoleklass
Marie Wallin, Susanne Wallster, Anette Simonsen och Pia Persson Maria Ottosson (föräldraledig)

Fritidshemmet åk 1-5
Anu Vagenstein (arbetslagsledare), Bodil Garvö, Katrin Özgün Yavuz, Mats Karlsson, Alexander Naylor, Ingela Gustafsson, Pia Persson, Carolina Groth och Laila Nilsson

Kontakt via fornamn.efternamn@varingaskolan.se