Vi som arbetar på fritidshemmet

Förskoleklass
Marie Wallin
Susanne Wallster
Maria Ottosson
Pia Krantz

Fritidshemmet åk 1-5
Linda Karlsson (arbetslagsledare)
Katrin Özgün Yavuz
Mats Karlsson
Anu Vagenstein

Alexander Naylor
Ingela Gustafsson
Pia Persson
Laila Nilsson

Kontakt via fornamn.efternamn@varingaskolan.se