Vi som arbetar på fritidshemmet

Förskoleklass
Anu Vagenstein
Maria Ottosson

Solveig Tidblom

År 1 
Elisabeth Linge
Linda Karlsson (ae-ledare fritidshemmet)
Suzana Eriksson


År 2
Mats Karlsson
Pia Krantz

År 3-5
Alexander Naylor
Ingela Gustafsson
Pia Persson

Kontakt via fornamn.efternamn@varingaskolan.se