Vi som arbetar på förskolan

1-årsgruppen
Carolina Groth
Matilda Jakobson

2-årsgruppen
Gabriella Wiberg
Anna Gröndahl

3-årsgruppen
Susanne Groth
Nettan Lorentzon
Lotta Jakobson

4-årsgruppen
Carina Edvinsson Waering
Kerstin Karlsson

5-årsgruppen
Birgitta Bjurfors
Frida Larsson (arbetslagsledare)

Kontakt via fornamn.efternamn@varingaskolan.se