Vi som arbetar på förskolan

1-årsgruppen
Anna Gröndahl
Gabriella Wiberg
Therese Frisk

2-årsgruppen
Lotta Jakobson
Nettan Lorentzon

3-årsgruppen
Carina Edvinsson Waering
Kerstin Karlsson
Ulrika Fahlén

4-årsgruppen
Monica Nyman
Sarah Kvarnström

5-årsgruppen
Frida Larsson (arbetsenhetsledare)
Susanne Groth

Ateljerista
Anki Johanson

Kontakt via fornamn.efternamn@varingaskolan.se