Vi som arbetar i F – år 3

Förskoleklass
Anu Vagenstein
Erica Eriksson
Maria Ottosson
Solveig Tidblom

Ansvarspedagoger år 1
Ellinor Stålfors
Solbritt Gåhlin

Ansvarspedagoger år 2
Anna Buckard
Anneli Gotthold (arbetsenhetsledare)

Ansvarspedagoger år 3
Anton Söderpalm
Lena Munters

Ateljerista
Anki Johansson

Kontakt via fornamn.efternamn@varingaskolan.se