Vi som arbetar i F – åk 3, läsåret 18/19

Förskoleklass
Marie Wallin, Susanne Wallster, Anette Simonsen och Pia Persson.
Maria Ottosson är föräldraledig

Ansvarspedagoger årskurs 1
Monica Haag och Anna Buckard

Ansvarspedagoger årskurs 2
Erica Eriksson  och Charlotte Holm

Ansvarspedagoger åk 3
Solbritt Gåhlin och Ellinor Stålfors

Idrottslärare
Anton Söderpalm

Kontakt via fornamn.efternamn@varingaskolan.se