Vi som arbetar i åk 4 – 6

Ansvarspedagoger årskurs 4
Jenny Ekström, Katrin Özgun Yavuz och Ingela Gustafsson

Ansvarspedagoger årskurs 5
Anette Hagman och Kristina Evansson (arbetslagsledare)

Ansvarspedagoger årskurs 6
Tina Häggholm och Anneli Gotthold  (arbetslagsledare)

Idrottslärare
Anton Söderpalm

Kontakt via fornamn.efternamn@varingaskolan.se