Vi som arbetar i åk 4 – 6, läsåret 18/19

Ansvarspedagoger årskurs 4
Jenny Ekström och Cecilia Mann

Ansvarspedagoger årskurs 5
Anette Hagman och Kristina Evansson (arbetslagsledare)

Ansvarspedagoger årskurs 6
Tina Häggholm och Anneli Gotthold  (arbetslagsledare)

Idrottslärare
Anton Söderpalm

Kontakt via fornamn.efternamn@varingaskolan.se