Vad är en väring?

Väringar kallades de nordbor-vikingar som deltog i den bysantinske
kejsarens hird i Konstantinopel.
Deras värdighetssymbol var en yxa! I vår logotyp har vi avbildat just denna yxa. I logotypen finns även en hare och ett berg som talar om att vår verksamhet startade på Harberget och då även föreningens namn var Harberget.