Terminsavslutning fredag 21 december

Skoldag enligt schema kl.08.15-11.00

Lunch serveras till de elever som är inskrivna på fritidshemmet aktuell dag.