Syskonförtur

Vid placering tas i första hand hänsyn till barnets/barnens plats i kön samt syskons placering.

För att ta del av syskonförtur skall ett syskon vara inskriven i verksamheten på Väringaskolan. Vid intagning av elever till vår förskoleklass/skola tillämpas syskonförtur över hela verksamheten, 1-åringar – årskurs 6.

Syskonförtur till vår förskola följer Sigtuna Kommuns regler då de hanterar intagningen till vår förskola. Sigtuna Kommun räknar syskon som är inskrivna i förskola eller fritidshem som syskon.

Med syskon menas personer som har en eller två gemensamma biologiska föräldrar. Ett adopterat syskon och fosterhemsplacerade personer/barn räknas också som syskon.