Styrelserepresentation

Johan Clerborn (Ordförande) styrelsen@varingaskolan.se
Thomas Almesjö (Ledamot/Fastighetsansvar) styrelsen@varingaskolan.se
Karolinn Jägemar (Ledamot/Kassör) styrelsen@varingaskolan.se
Fredrik Jonson (Ledamot/Vice ordförande) styrelsen@varingaskolan.se
Michael Södersved (Ledamot/Arbetsgruppsansvarig)
Åsa Eriksson (Ledamot/Sekreterare) styrelsen@varingaskolan.se
Per Hazelius (Suppleant/kommunikationsansvarig) styrelsen@varingaskolan.se
Anna-Maria Lind (Suppleant/Nyckeltalsansvarig) styrelsen@varingaskolan.se

Marjan Nourzad (Rektor/Förskolechef/Personalrepresentant)
Jennie Huss (Biträdande rektor/Biträdande förskolechef/Personalrepresentant) Jennie.huss@varingaskolan.se
Erica Eriksson (Pedagog/personalrepresentant) erica.eriksson@varingaskolan.se
Kim Aldebo (Kanslist/Personalrepresentant) kim.aldebo@varingaskolan.se