Styrelserepresentation

Anna-Maria Lind (Ordförande) styrelsen@varingaskolan.se
Fredrik Jonson (Ledamot/Vice ordförande) styrelsen@varingaskolan.se
Karolinn Jägemar (Ledamot/Kassör) styrelsen@varingaskolan.se
Helena Bysell (Ledamot/Sekreterare) styrelsen@varingaskolan.se
Per Hazelius (Suppleant/kommunikationsansvarig) styrelsen@varingaskolan.se
Erik Ramström(Suppleant/Nyckeltalsansvarig) styrelsen@varingaskolan.se
Nils Bosson(Suppleant/Fastighetsansvar) styrelsen@varingaskolan.se
Anna Iggedal (suppleant/Arbetsgruppsansvarig)

Marjan Nourzad (Rektor/Förskolechef/Personalrepresentant) marjan.nourzad@varingaskolan.se
Jeanette Lindberg (Biträdande rektor/biträdande förskolechef) jeanette.lindberg@varingaskolan.se
Erica Eriksson (Pedagog/personalrepresentant) erica.eriksson@varingaskolan.se
Kim Aldebo (Kanslist/Personalrepresentant) kim.aldebo@varingaskolan.se