Intresseanmälan – kö

Varmt välkommen att ställa ditt barn i kö till Väringaskolans verksamhet – förskola, förskoleklass/skola och fritidshem.

Vi har en egen kö och du behöver därför göra en ansökan via länken till vår administrativa plattform Admentum nedan.  I Admentum skapar du en användare och ett lösenord, därefter kan du göra en intresseanmälan och lägga in efterfrågade uppgifter.

Vi följer Sigtuna kommuns regler och riktlinjer vid nya platserbjudanden. Det innebär att när en plats i vår verksamhet blir ledig erbjuds den till det barn som står först i kön utifrån prioritetsordning:

– förtur enligt skollagen,
– syskonförtur,
– ansökningsdatum.

Vid ansökan om förskoleplats för första gången i Sigtuna kommun gäller en garantitid till att erhålla en plats inom fyra månader. Vi som enskild förskola kan inte garantera plats inom fyra månader utan det är en plats på någon av kommunens förskolor som garanteras.
För att omfattas av den garantin är det därför viktigt att du ansöker om förskoleplats på andra alternativa förskolor även via kommunens hemsida. Om du endast ställer ditt barn i vår enskilda kö så går du miste om garantin. 

Klicka på länken nedan och då dirigeras du till vår egna digitala plattform Admentum. Där skapar du ett kökonto för ditt/dina barn.

Ansök här