Rektor/förskolechef

Utdrag ur rektors ledardeklaration:

Goda relationer till eleverna är viktigt i lärarens roll. När vi har en relation som byggs på ömsesidigt förtroende, goodwill och höga förväntningar kan vi göra mästerverk. Allt detta är för mig kärnan i skolan och läraryrket.

För mig är det viktigt att fråga sig själv: hur bygger vi en skola där varje elev får utvecklas efter egen kapacitet och använda sina individuella förmågor för att bli en stjärna genom hela sin livslånga resa? Jag tror på en skola som är generös. En skola som är kompensatorisk. En skola som är en social plats och rymmer många kulturer. En skola som bejakar nyfikenheten.

Av min personal förväntar jag mig att de är skickliga, nyfikna och modiga. Modiga att utmana mig, varandra och eleverna. Jag vill att de är utvecklingsbenägna och villiga att förändra det som inte fungerar.

Jag vill ha en skola som vilar på vetenskaplig grund och erfarenhet. Vi är beroende av varandra och varandras goda vilja till att göra vår skola till den bästa skolan – en skola där glädje och nyfikenhet är det naturliga tillståndet. En skola där barnens drömmar och funderingar tas på allvar.

Jag vet att vi kan tillsammans, vill du vara med?