Om verksamheten

Väringaskolan drivs som en ideell förening och ägs av Väringaskolans föräldraförening. Verksamheten är belägen i natursköna Sigtuna stad.

Väringaskolan består av förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. I hela verksamheten är totalt 296 barn inskrivna. Vi har hög personaltäthet och varje årskurs i skolan har 34 elever fördelat på 2 behöriga, huvudansvariga pedagoger i två klassrum.
På förskolan är 61 barn i åldern 1-5 år inskrivna, i förskoleklassen går idag 32 barn och fritidshemmet har idag 125 barn inskrivna i åldrarna 6-10 år.