Om verksamheten

Väringaskolan drivs som en ideell förening och ägs av Väringaskolans föräldraförening. Verksamheten är belägen i natursköna Sigtuna stad.

Väringaskolan består av förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. I hela verksamheten är totalt 297 barn inskrivna. Vi har hög personaltäthet och varje årskurs i skolan har 34 elever fördelat på 2 behöriga, huvudansvariga pedagoger. Förskolan har 61 barn, förskoleklassen 32 barn och fritidshemmet har idag 125 barn inskrivna.