Om verksamheten

Väringaskolan drivs som en ideell förening och ägs av Väringaskolans föräldraförening. Verksamheten är belägen i natursköna Sigtuna stad.

Väringaskolan består av förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. I hela verksamheten är totalt 276 barn inskrivna. Vi har hög personaltäthet och varje årskurs i skolan har 32 elever fördelat på 2 behöriga, huvudansvariga pedagoger. Förskolan har 56 barn, förskoleklassen 28 barn och fritidshemmet har idag 105 barn inskrivna.