Luciafirande

kl.07.45 har ett och tvååringar sångsamling på hemvisten, vi välkomnar föräldrar.

kl.08.30 är det luciafirande i matsalen för förskolans tre-femåringar, vi välkomnar föräldrar. Max antal platser i matsalen är 190 personer.

kl.13.00 sjunger årskurs 4 i Mariakyrkan för hela verksamheten. Anhöriga till årskurs 4 har företräde till sittplats i kyrkan, övriga föräldrar i mån av plats.