Lucia

Förskolan firar Lucia i matsalen kl.08.30. Föräldrar är välkomna att delta.

Skolan firar Lucia i Mariakyrkan kl.13.00. Föräldrar till elever i åk 4 är välkomna att delta.