Kontakta oss

För sjukanmälan, klicka här.

Besöksadress
Skolbacken 61, 193 30 Sigtuna

Mail
fornamn.efternamn@varingaskolan.se
alternativt via Admentum

Tf Rektor
Jeanette Lindberg
fornamn.efternamn@varingaskolan.se
alternativt via Admentum
Telefon: 08-592 510 54

Väringaskolans kansli       
Kim Aldebo
kansli@varingaskolan.se
Telefon: 08-592 510 45

Grundskolans pedagoger
fornamn.efternamn@varingaskolan.se
alternativt via Admentum
Telefon: 08-592 510 32

Väringaskolans fritidshem   
fritidshemmet@varingaskolan.se
Telefon: 08-592 510 43

Väringaskolans förskoleklass
fornamn.efternamn@varingaskolan.se
Telefon: 08-592 510 43

Väringaskolans tillagningskök
fornamn.efternamn@varingaskolan.se
alternativt via Admentum
Telefon: 08-592 510 47

Skolsköterska
Jeanette Bergkvist
skolskoterska@varingaskolan.se
Telefon: 073-870 03 77