Kontakta oss

För sjukanmälan, klicka här.

Besöksadress
Skolbacken 61, 193 30 Sigtuna

Mail
fornamn.efternamn@varingaskolan.se

Tillförordnad Rektor
Jeanette Lindberg
Telefon: 08-592 510 54

Väringaskolans kansli        kansli@varingaskolan.se
Kim Aldebo
Telefon: 08-592 510 45

Grundskolans pedagoger
Telefon: 08-592 510 32

Väringaskolans fritidshem    fritidshemmet@varingaskolan.se
Telefon: 08-592 510 43

Väringaskolans förskoleklass
Telefon: 08-592 510 43

Väringaskolans tillagningskök
Telefon: 08-592 510 47

Skolsköterska
Jeanette Bergkvist
Telefon: 073-870 03 77