Kalendarium 2020/2021

Elevernas läsår, förskoleklass-årskurs 6
HT 2020 Måndag 17/8 – tisdag 22/12
VT 2021 Tisdag 12/1 – onsdag 9/6