Kalendarium

2017/2018
31 juli Öppnar fritids och förskoleverksamheten kl.10.00.
21 december Terminsavslutning förskoleklass – åk 6. Fritidshem och förskola öppet.
22 december Fritidshem och förskola öppet.
27 december – 1 januari Verksamheten stängd.

2018
2 januari – 5 januari Fritidshem och förskola öppet.
5 januari Verksamheten stänger kl.15.00.
8 januari Hela verksamheten stängd pga. planeringsdag.
9 januari
Terminsstart förskoleklass – åk 6. Lektioner enligt schema.
26 februari – 2 mars Sportlov förskoleklass – åk 6. Fritidshem och förskola öppet.
21 mars Studiedag förskoleklass – åk 6. Fritidshem och förskola öppet.
29 mars Verksamheten stänger kl.15.00
30 mars – 6 april Påsklov förskoleklass – åk 6. Fritidshem och förskola öppet.
30 april Lovdag förskoleklass – åk 6.  Fritidshem och förskola öppet.
30 april Verksamheten stänger kl.15.00.
1 maj  Verksamheten stängd.
9 maj Verksamheten stänger kl.15.00.
10 maj-11 maj Verksamheten stängd.
1 juni Förskolan stängd för utvärdering av läsåret. Fritidshem och skola öppet.
5 juni Verksamheten stänger kl.15.00.
6 juni Verksamheten stängd.
14 juni Terminsavslutning förskoleklass – åk 6. Fritidshem och förskola öppet.

Sommarstängt vecka 28-31