Kalendarium 2017/2018

Läsåret 2017/2018
Väringaskolan har sommarstängt vecka 27-30 , 2017 (3 juli-28 juli)
F= förskoleklass

31 juli öppnar fritids och förskoleverksamheten kl.10.00
14 augusti hela verksamheten är stängd – planeringsdag för personalen
15 augusti förskolan stängd, fritidshemmet öppet
21 augusti terminsstart förskoleklass och årkurs 1-6, lektioner enligt schema
28 september Studiedag F-årskurs 6, fritidshem och förskola öppet
29 september Studiedag F-årskurs 6, fritidshem och förskola öppet
30 oktober-3 november Höstlov F-årskurs 6, fritidshem och förskola öppet
21 december terminens sista dag, förskoleklass och årskurs 1-6
27 december – 1 januari är verksamheten stängd

9 januari vårterminens första dag
26 februari-2 mars Sportlov F-årskurs 6, fritidshem och förskola öppet
21 mars Studiedag F-årskurs 6, fritidshem och förskola öppet
30 mars – 6 april Påsklov F-årskurs 6, fritidshem och förskola öppet
30 april-1 maj Skollov
10 maj-11 maj är hela verksamheten stängd
6 juni är hela verksamheten stängd
14 juni terminsavslutning förskoleklass och årskurs 1-6