Historik

Föräldraföreningen Harbergets förskola grundades 1991. Skolan grundades 1995. I verksamheten har förskola, skola och fritids integrerats. 2001 utvidgades Väringaskolan och fördes ihop i ett enda samverkande hus.