Historik

Föräldraföreningen Harbergets förskola grundades 1991. Vi var då 14 familjer, 24 barn och 6 i personalgruppen.
Skolan grundades 1995. I verksamheten har förskola, skola och fritids integrerats. 2001 utvidgades Väringaskolan och fördes ihop i ett enda samverkande hus. Nu är vi 190 familjer och 297 barn i verksamheten.