Grundskola F – åk 6

grupparbete uteI förskoleklassen arbetar idag 4 pedagoger tillsammans med 32 barn. I åk 1-6 arbetar 2 grundskollärare och fritidshemmets personal tillsammans med 34 elever/årskurs. Vi är stolta och ödmjuka inför att Väringaskolans samtliga grundskollärare  innehar lärarlegitimation.

På Väringaskolan värnar vi om att alla ska känna sig trygga. Ett led i detta är bl a att vi har en väl fungerande fadderverksamhet där barn från förskola och skola träffas återkommande under hela läsåret.