Föräldraföreningens stadgar

§ 1 Föreningens ändamål är att främja medlemmars ideella intressen genom att i enlighet med avtal gentemot Sigtuna Kommun driva en föräldrakooperativ förskola. Samt att bedriva en fristående skola med en övergripande profil, ” en skola för barn ett till tolv år”

Väringaskolans stadgar