Erbjuden plats i förskoleklass till årskurs 6

Ansökan stängs automatiskt om du tackar ja till ett platserbjudande i förskoleklass – årskurs 6 och barnet står inte längre i kö.

Tackar vårdnadshavare nej till en erbjuden plats i förskoleklass – årskurs 6 stängs ansökan automatiskt och barnet står inte längre i kö.

Önskar du stå i kö efter att ha tackat nej till ett platserbjudande går du in på vår hemsida www.varingaskolan.se och anmäler ditt barn igen och nytt ködatum ges. Om du tackar nej till ett platserbjudande förlorar du din plats i kön.