Erbjuden plats i förskoleklass till årskurs 6

Ansökan stängs automatiskt om du tackar ja till ett platserbjudande i förskoleklass till årskurs 6, och barnet står inte längre i kö.

Tackar vårdnadshavare nej till en erbjuden plats i Förskoleklass till årskurs 6 stängs ansökan automatiskt och barnet står inte längre i kö.

Önskar du stå i kö efter att tackat nej till ett platserbjudande går du in på vår hemsida www.varingaskolan.se och anmäler ditt barn igen och nytt ködatum ges. Mao det går inte att behålla sitt ködatum om du tackar nej till ett platserbjudande.