Bli medlem

I förskolan och skolans skapas grunderna till barnens framtid. Var med som förälder i Väringaskolans föräldraförening och stötta oss i vårt arbete med att skapa en ännu bättre dialog mellan verksamheten, föräldrar och elever.
Skicka intresseanmälan till styrelsen@varingaskolan.se