Arbetsgrupper att delta i

Alla som har barn på Väringaskolan deltar i någon av de arbetsgrupper som finns.

Bibliotek: Du tilldelas en vecka då du skall hålla ordning i skolans två bibliotek. Du gör arbetet lite varje dag under din vecka.
Entré: Du tilldelas en vecka då du skall hålla ordning i skolans kapprum, sortera borttappade kläder, mm. Du gör arbetet lite varje dag under din vecka.
Idrott & Hälsa: Du hjälper till att arrangera olika idrottsevenemang under året. Lämpligt att kunna ha lediga vardagar då och då.
Sömnad: Olika syprojekt du tar hem och fixar. Trasiga stolsdynor, gardiner mm.
Storstäd: Samtliga medlemmar ingår i gruppen som under två helger i januari och två helger i augusti storstädar i verksamhetens lokaler.
Transport & Möbelflytt: Olika flyttuppdrag, köra saker till Brista återvinning, mm. Lämpligt ha lite större bil, dragkrok, släp men annars bara starka armar.
Trädgård: Håller ordning på skolgården. Gräsklippning, sopa grus, skotta snö.
Vaktmästeri: Stöttar vaktmästaren. Exempel på uppdrag byta möbeltassar i matsal, måla förråd och större snickeriarbeten som t.ex. byte av sarg på sandlådor. Uppdraget utförs i samråd med vaktmästare.
Väringavandrarna: Medlemmarna turas om att röra sig i skolans närhet på kvällar och helger för att uppmärksamma eventuell skadegörelse .

Självklart får du vara med i flera grupper om du vill och har möjlighet.

För frågor om arbetsgrupperna kontaktas Miriam Münnich Vass  styrelsen@varingaskolan.se